Titel foto reeks
Ban Sen Juku Leuven, Aikido School, Masakatsu Dojo