In Aikido onderzoeken we de traditionele weg van de Japanse krijgskunsten, BUDO genoemd.

Aikido is de krijgskunst die door O Sensei (vertaald 'Grote Leraar') Morihei Ueshiba over een periode van meer dan 60 jaar ontwikkeld werd vanuit de rijke Japanse krijgskunsttraditie.

O Sensei

Morihei Ueshiba leefde van 14 december 1883 tot 26 april 1969. Hij was de bekendste leerling van Sokaku Takeda hoofd van de Daito Ryu Jujutsu, de in japan meest beoefende Jujutsu richting met een 900 jaar oude traditie.

In de periode voor de 2de wereldoorlog was de invloed van Daito Ryu duidelijk aanwezig in de krijgskunst die O Sensei beoefende maar geleidelijk aan evolueert deze naar het hedendaagse aikido. In de jaren voor en na de 2de wereldoorlog, ondergaat O Sensei een spirituele evolutie naar een pacifistische filosofie die hij verwerkt in zijn aikido.
O Sensei's aikido was levend en evolueerde voortdurend tesamen met zijn ouder wordend lichaam tot aan zijn laatste lessen enkele maanden voor zijn dood.

De huidige aikido-beoefenaars worden voor een dubbele uitdaging gesteld. Enerzijds dient een evenwicht bekomen te worden tussen het spiritueel pacifistische karakter van aikido en het martiale aspect.
Anderzijds stelt zich de vraag:
welke aikido is de juiste? Vooroorlogse, na-oorlogse, ki-aikido of een andere evolutieve vorm van belangrijke leerlingen van O Sensei?

Spiritueel > < martiaal

In Aikido onderzoeken we de traditionele weg van de Japanse krijgskunsten, BUDO genoemd. Vanuit deze krijgskunst idee beschouwd zijn alle aikido-technieken in wezen gevaarlijk.
In het oorspronkelijk karakter van BU(-DO) schuilt echter de betekenis: 'stop de speer'. Ofwel: Hoe kunnen we het gevecht vermijden? Tomita sensei spreekt in deze context over 'het leven-gevende-zwaard ' in tegenstelling tot 'het leven-nemende-zwaard'. Het spirituele pacifistische aspect zit reeds vervat in de BUDO-vorm die aikido is.
Het is aan de beoefenaar om dit te leren begrijpen.

Aikidovormen en -technieken

Elk leerproces begint met het aanleren van basisvormen. Elke school in Japanse krijgskunst legt in haar leerprogramma een eigen nadruk op bepaalde idee├źn, strategie├źn, fysieke en mentale voorbereiding, meestal vervat in kata of vaste oefenvormen.
Hierin schuilt steeds het gevaar dat het te sterk benadrukken van deze vaste vormen leidt tot een dode krijgskunst met museale kwaliteit of in het slechtste geval het verlies van de inhoud met behoud van de vorm.
Eens de basisvormen aangeleerd zijn, moeten zij levend gemaakt worden (katashi) door ze te breken, zodat een oneindig aantal nieuwe vormen ontstaan.

O Sensei noemde dit TAKEMUSU aikido. Uit het moment wordt dan de techniek geboren.

Wie jaren aikido beoefent, ontdekt welke prachtige logica, schoonheid en kracht aikido bevat. Het genie van O Sensei is alom in de technieken aanwezig.

In elke les oefenen we dus "de weg van O Sensei".


Interesse? Een vraag ?