Ban Sen Juku

International school for traditional Japanese martial culture with training facilities (DOJOS) in Belgium, France, Luxemburg, Reunion Island, Singapore, Spain, Tahiti, Taiwan, United Kingdom.

Ban Sen Juku International Traditional Budo Culture School werd in 1988 opgericht door Tomita Seiji Shihan (8ste dan). Tomita Seiji werd geboren in Japan in 1938 en startte zijn studie van budo op 6 jarige leeftijd met sumo, kendo en judo en op latere leeftijd karate, iaido en aikido. Hij ontmoette O Sensei op 18 jarige leeftijd en besloot zich volledig op aikido toe te leggen.

In 1957 behaalde hij zijn shodan onder Tanaka Bansen (1912-1988, 9de dan), die vanaf 1936 één van O Sensei's favoriete leerlingen was.

In 1988 vestigde Tomita sensei zich in België en startte een dojo in Antwerpen. In 1992 opende de dojo in Brussel. Daarna volgden Leuven, Gent en Luik.

Ban Sen Juku, de naam van de school, refereert naar Tanaka Bansen maar vertaald betekend dit 'de school van de tienduizend stromingen' met als symbool een waaier. Tomita sensei's aikido start vanuit 1 idee dat alle andere ideeën en technieken omvat. 1 is dan ook gelijk aan 10000 en 10000 is gelijk aan 1.


BanSenJuku


Interesse? Een vraag ?